شرایط عمومی اعطای نمایندگی محصولات لابانته

شرایط عمومی لابانته برای شروع همکاری با نمایندگی پخش و فروش با توجه به اصول بازرگانی و رعایت حداقل موازین قانونی به‌ منظور تعامل برای یک همکاری دوجانبه موفق است

متقاضی ازلحاظ موازین حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع‌المعامله نباشد.

متقاضی توانایی مالی کافی برای شروع، و خرید کالا به‌صورت نقد داشته باشد.

متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای توانایی کافی در امر پخش و فروش مواد غذایی و آرایشی ( انبار مناسب، سابقه خوب و شناخت مشتریان و مغازه‌ها، بازاریابی فعال کالا، شهرت خوب و امانت‌داری متقاضی ) در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتیبی که توانایی فروش آنها متناسب تولید شرکت از یکسو و از سوی دیگر با توجه به تراکم جمعیتی منطقه مورد فعالیت نماینده جوابگوی برنامه تدارک دیده شده از طرف شرکت برای فروش در آن منطقه باشد.

متقاضی در صورت تمایل به خرید اعتباری، توانايي سپردن اسناد ضمانتی کافی را داشته باشد.

برای هر متقاضی با توجه به حوزه فعالیت برنامه مدون از سوی لابانته ارائه خواهد شد که به‌ محض رسیدن حداقل سطح فروش در منطقه فوق واگذاری نمایندگی انحصاری فروش و پخش محصولات و سایر تسهیلات تدارک دیده شده و با توجه به سیاست روز شرکت و تواناییهای آن انجام خواهد گرفت.

نظرات مشتریان به‌ عنوان بالاترین مرجع قضاوت و کنترل کیفیت توسط نمایندگان به شرکت ارجاع داده شود.

نیاز روز مشتری با توجه به شرایط بازار و پیشرفت سطح خواسته‌های مشتری به شرکت منعکس گردد.

کلیه موارد فوق ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی از سوی شرکت‌ها برای حصول اطمینان در معاملات به‌منظور تعامل دوجانبه با نمایندگان پخش و فروش برای رسیدن به سود مشترک خواهد بود و شرکت از پیشنهادات جدید شما برای پویا نگه‌ داشتن تولید و فروش استقبال نموده و از نظرات شما به گرمی استقبال می‌نماید.
در هر صورت نمایندگان پخش و فروش اعضا خانواده شرکت می‌باشند.

فرم اعطای نمایندگی فروش مراکز پخش استانها

نمایندگان فروش آنلاین لابانته

فرم اعطای نمایندگی فروشگاههای اینترنتی