اعطای نمایندگی فروش محصولات لابانته با اعطای یک نمایندگی سه ماهه به درخواست کننده و بررسی عملکرد درخواست کننده در این مدت، به مدت یک سال تمدید می گردد

نوع نمایندگی مورد درخواست از نوع انحصاری می باشد

شرایط کلی نمایندگی فروش

دارا بودن حسن شهرت در امر فروش
داشتن شرکت پخش یا فروشگاه با زمینه فعالیت مرتبط ( شرکت های ثبت شده در اولویت قرار دارند )
داشتن حداقل ۲ سال سابقۀ کار و یا فروش مرتبط
نداشتن منع قانونی در پذیرش نمایندگی فروش
فراهم بودن فضای مناسب
دارا بودن بخش فروش و یا بازاریابی فعال
فروش حداقلی ماهانه محصول مورد توافق که توسط لابانته اعلام خواهد شد

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم پذیرش (آنلاین)
کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین روزنامه تغییرات جهت شرکت های ثبت شده
اعطای ضمانت قرارداد (نوع و مبلغ ضمانت نامه توسط شرکت اعلام خواهد شد)

فتوكپي اجاره نامه يا سند مالكيت

مقدار فروش نماینده در ماه و درصد نماینده

نماینده فروش انحصاری محصولات لابانته ، باید طبق قرارداد فی مابین در طی هر ماه از مدت زمان قرارداد، میزانی مشخص ثبت درخواست محصولات داشته باشد که این مقدار فروش در متن قرارداد مشخص خواهد شد
همچنین میزان تخفیف نماینده طبق قرارداد معین خواهد بود

مزاياي دریافت نمايندگی فروش محصولات لابانته

حمایت کامل از نماینده فروش در استان مربوطه و ارجاع مشتريان به نماينده فروش
ثبت اطلاعات نماینده فروش در وب سایت شرکت و تبلیغات

در صورت تأیید درخواست شما، با متقاضی تماس گرفته خواهد شد