پیگیری سفارش

رهگیری و پیگیری محصول

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

لوگوی پست

روش حمل از طریق پیامک اطلاع رسانی شده است

در صورتی که محموله شما از طریق پست ارسال شده است با مراجعه به سامانه رهگیری مرسوله پستی می توانید مرسوله خود را رهگیری نمائید .

شماره سفارش یک کد است که پس از پرداخت موفق سفارش برای شما پیامک و ایمیل میشود.

تیپاکس

روش حمل از طریق پیامک اطلاع رسانی شده است

در صورتی که محموله شما از طریق تیپاکس ارسال شده است با مراجعه به سامانه رهگیری مرسوله تیپاکس می توانید مرسوله خود را رهگیری نمائید .

شماره سفارش یک کد است که پس از پرداخت موفق سفارش برای شما پیامک و ایمیل میشود.